social-connect-twitter.png social-connect-facebook.png social-connect-rss.png youtube.png

 العدد العاشر

تحميل المؤلف الأجزاء
download.png د. عبد الرزاق بلعقروز   افتتاحية العدد
    دراسات خارج الملف 
download.png د. محمد أمزيان بنية الدولة ومجالهافي الاجتماعالسياسي الإسلامي
download.png مراد الكديوي سؤال النّقد عند كانط
download.png د. شراد هشام مشروع عَلْمَنَة السياسة وتأسيس الدولة المدنية في الغرب المسيحي
الملف
download.png د. عبد الكريم القلالي مداخل التجديد الكلامي
download.png د. محمد عبد النور ابن خلدون وتأسيس الاستدلال في الثقافة الإسلامية
download.png يوسف عكراش الأسس المعرفية والمنهجية لدراسة المصطلح القرآني
download.png ياسين عميمي الاستدلال الحجاجي في الخطاب القرآني
download.png خالد بشير نشأة المعرفة الأنثروبولوجيّة في الحضارة الإسلاميّة
download.png د. الحسان شهيد إشكال المفهومبين سلطان المعنى وعصيان المبنى
حوارات 
download.png حاورته هيئة التحرير حوار مع الدكتور الطّيب برغوث
ترجمات 
download.png ترجمة: د. يوسف مدراري المعتزلة في عصرابن رشد
download.png ترجمة: عبدو عبد القادر الفلسفة والعلم والدين
download.png ترجمة: الباحث محمد خضر أصول علم الكلام
    مراجعات 
download.png مريم ضربان بين الحق في الاعتراف والحقفي الاختلاف
مداولات 
download.png د. خالد زَهْري هل صنَّف ابنُ رشد الحفيد في علم الكلام الأشعري؟
download.png   التعريف بالدورية 

 

<p style="text-align: right;"><span style="font-size: 18pt; color: #1985b2;">&nbsp;العدد العاشر</span></p>
<table class="table-condensed" dir="ltr" style="float: right; width: 100%; height: auto;">
<tbody style="overflow-x: hidden;">
<tr style="background: #1985B2; text-align: center; color: #fff; line-height: 1.7;">
<td style="border-bottom: 1px solid #00BFF3; text-align: center; font-size: 15pt; line-height: 1.7;"><strong>تحميل</strong></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #00BFF3; font-size: 15pt; text-align: center; line-height: 1.7;"><strong>المؤلف</strong></td>
<td style="border-bottom: 1px solid #00BFF3; font-size: 15pt; text-align: center; line-height: 1.7;"><strong>الأجزاء</strong></td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #f2f2f2;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0910/iftitihiya/افتتاحية.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">د. عبد الرزاق بلعقروز</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">&nbsp; افتتاحية العدد</td>
</tr>
<tr style="background: #1985B2; text-align: center; line-height: 1.7; background-color: #b0e0e6;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3; font-weight: bold;">دراسات خارج الملف&nbsp;</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #f2f2f2;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0910/dirassate/بنية-الدولة-ومجالها-في-الاجتماع-السياسي.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">د. محمد أمزيان</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">بنية الدولة ومجالهافي الاجتماعالسياسي الإسلامي</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt;"><a target= _blank href="/images/files/nama0910/dirassate/سؤال-النقد-عند-كانط.pdf"><strong><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></strong></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">مراد الكديوي</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">سؤال النّقد عند كانط</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #f2f2f2;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0910/dirassate/مشروع-السياسة-وتأسيس-الدولة.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">د. نهى كمال سليم</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">مشروع عَلْمَنَة السياسة وتأسيس الدولة المدنية في الغرب المسيحي</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a  target= _blank href="/images/files/nama0910/dirassate/مشروع-السياسة-وتأسيس-الدولة.pdf"><span style="font-size: 13pt;"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></span></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">د. شراد هشام</td>
<td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid #00BFF3; font-size: 13pt;">الفكر السياسي الإسلامي في العصر الوسيط</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #b0e0e6; width: 100%;">
<td colspan="3" style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3; font-weight: bold; colspan: 2;">الملف</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0809/milafat/المسؤولية-التربوية.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">د. لطفي حجلاوي</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">المسؤوليّة التربويَّة: بَداهةُ المَفهومِ ومُفارقاتُ المُمارسةِ</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #f2f2f2;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0809/milafat/أزمة-التربية-والتعليم.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">&nbsp;عماد عبد الرزاق</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">أزمة التربية والتعليم في المجتمعات الحديثة</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0809/milafat/حدود-الفلسفة.pdf"><span style="font-size: 13pt;"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></span></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">د. عبد الباسط الغابري</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">حدود الفلسفة التربوية التونسية</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #f2f2f2;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0809/milafat/التربية-الإعلامية-في-المرحلة-الجامعية.pdf"><span style="font-size: 13pt;"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></span></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">خولة مرتضوي</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">التربية الإعلامية في المرحلة الجامعية</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #b0e0e6;">
<td colspan="3" style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3; font-weight: bold;">حوارات&nbsp;</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #f2f2f2;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0809/hiwarate/حوار-مع-التعريف-بفقه-العلوم.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><span style="font-size: 17.3333px; text-align: right; background-color: #f2f2f2;">حاوره: د. عبد الغني سلطان الفقيه</span></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">حوار عن التعريف بفقه العلوم مع د. إدريس نغش الجابري</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #b0e0e6;">
<td colspan="3" style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3; font-weight: bold;">ترجمات&nbsp;</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0809/tarjamate/الباحث-والمعوقات.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">ترجمة: نوي الجمعي</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">الباحث والمعوقات الدوكسولوجية</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #f2f2f2;">
<td style="font-size: 13pt; text-align: center; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0809/tarjamate/خصوم-أحمد-بن-حنبل.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">ترجمة: محمد خضر</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">خصوم أحمد بن حنبل</td>
 
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0809/tarjamate/من-الإلحاد-إلى-الاعتقاد.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">ترجمة : أ.د. نورة بوحناش</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">من الإلحاد إلى الاعتقاد</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #b0e0e6;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3; font-weight: bold;">مراجعات&nbsp;</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0809/morajaate/أثر السياسة-في-اللغة-العربية.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">مصطفى العادل</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">أثر السياسة في اللغة: العربية نموذجًا</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #f2f2f2;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0809/morajaate/التوجه-الاستراتيجي.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">مراجعة: محمد الدحروش سعيد</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">الاستراتيجي الحضاري لمواجهة تحديات التعليم في العالم الإسلامي</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0809/morajaate/تشكيل-مذاهب-الفقه-السنية.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">مراجعة: سعد خضر&nbsp;</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">تشكيل مذاهب الفقه السنية</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #b0e0e6;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank href="/images/files/nama0809/ملخصات-العدد.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3; font-weight: bold;">ملخصات البحوث&nbsp;</td>
</tr>
<tr dir="ltr" style="text-align: left; line-height: 1.7; background-color: #b0e0e6;">
<td style="text-align: center; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;"><a target= _blank  href="https://nama-journal.com/images/files/nama0607/التعريف%20بالدورية/التعريف%20بالدورية.pdf"><img src="/images/download.png" alt="download.png" /></a></td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: right; font-size: 13pt; border-bottom: 1px solid #00BFF3; font-weight: bold;">التعريف بالدورية&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

النشرة البريدية

تواصل معنا

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

مركز نماء للبحوث والدراسات

الهاتف:: 0688953384(±212)

البريد الإلكتروني: nama-journal@nama-center.com

 

إنضمو إلى مجموعتنا على الفايسبوك